Khai giảng đào tạo nhân lực quản lý vận hành các nhà máy thủy điện: Nậm Phàng B, Suối Chăn 1 và Bắc Cuông

Trong quý I/2019, Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà đã phối hợp với các chủ đầu tư tiếp nhận và tổ chức khai giảng 03 lớp đào tạo nhân lực quản lý vận hành các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai bao gồm: NMTĐ Nậm Phàng B (Công suất 4,5 MW trên địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai do Công ty cổ phần Năng lượng Bắc Hà làm chủ đầu tư); NMTĐ Suối Chăn 1 (Công suất 30 MW, trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng & Phát triển Năng lượng PDCI làm chủ đầu tư); NMTĐ Bắc Cuông (Công suất 5,75 MW, trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, do Công ty cổ phần Năng lượng Phúc Thái làm chủ đầu tư).

Hoạt động đào tạo nhân lực quản lý vận hành các nhà máy thủy điện được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn 1: đào tạo kiến thức lý thuyết kết hợp với thực tế tại NMTĐ Thác Bà; giai đoạn 2: đào tạo thực tế tại hiện trường của các nhà máy thủy điện.

Các chức danh vận hành nhà máy thủy điện sẽ được đào tạo theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điện, Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia, Quy trình thao tác Hệ thống điện Quốc gia, Quy trình vận hành và xử lý sự cố Hệ thống điện Quốc gia, Quy trình phối hợp vận hành Nhà máy thủy điện, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện, Quy trình an toàn điện của EVN, các quy trình vận hành, thiết bị công nghệ của từng nhà máy thủy điện và các quy định khác của chủ đầu tư.

Trong thời gian đào tạo thực tế luôn đảm bảo cho các nhà máy thủy điện  hoạt động bình thường, an toàn liên tục, hiệu quả kinh tế. Kết thúc quá trình đào tạo, những học viên kiểm tra đạt chất lượng sẽ được cấp giấy chứng nhận để có thể độc lập vận hành thiết bị công nghệ các nhà máy thủy điện theo đúng chức danh đã được đào tạo.

Bên cạnh công tác đào tạo nhân lực quản lý vận hành, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà còn được các Chủ đầu tư giao thực hiện công tác đào tạo đội ngũ nhân lực làm công tác sửa chữa và biên soạn hệ thống quy trình vận hành & xử lý sự cố cho 02 nhà máy: NMTĐ Suối Chăn 1 & NMTĐ Bắc Cuông.

 7 Tháng Năm, 2020    admin
 

CÁC TIN KHÁC

VIDEO

THƯ VIỆN ẢNH