Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đông cổ đông thường niên năm 2020

Chúng tôi Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đông cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết ...

7 Tháng Năm, 2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết ...

7 Tháng Năm, 2020

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2020

File đính kèm : Tài liệu đại hội cổ đông năm 2020

Chi tiết ...

7 Tháng Năm, 2020

Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm lại Tổng giám đốc

Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm lại Tổng giám đốc   

Chi tiết ...

7 Tháng Năm, 2020

VIDEO

THƯ VIỆN ẢNH