Đăng Bởi : Huấn Trần Lúc : 20 Tháng Một, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Bao cao Tai chinh nam 2021

Đăng Bởi : kimngoc Lúc : 17 Tháng Mười, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2022

Báo cáo tài chính quý III năm 2022

Đăng Bởi : kimngoc Lúc : 9 Tháng Chín, 2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2- 2021

Thông báo về viêc chi trả cổ tức đợt 2-2021

Đăng Bởi : kimngoc Lúc : 30 Tháng Tám, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN- GIẢI TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công bố thông tin – Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính_merged

Đăng Bởi : kimngoc Lúc : 25 Tháng Tám, 2022

Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021

Chi tra co tuc dot 1 nam 2021

Đăng Bởi : kimngoc Lúc : 18 Tháng Tám, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN- LẬP DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2021

Công bố thông tin – Lập danh sách người sở hữu chứng khoán để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021

Đăng Bởi : kimngoc Lúc : 18 Tháng Tám, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN-TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2021

Công bố thông tin -Trả cổ tức đợt 2 năm 2021