Danh sách chốt cổ đông

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà xin thông báo

Chi tiết ...

24 Tháng Hai, 2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà xin thông báo

Chi tiết ...

19 Tháng Hai, 2021

Nghị Quyết

NGHỊ QUYẾT Về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Chi tiết ...

19 Tháng Hai, 2021

DANH MỤC Thông Báo

VIDEO

THƯ VIỆN ẢNH