Báo cáo tài chính quý II năm 2020

Thủy điện Bắc Hà báo cáo tài chính quý II năm 2020 công bố Tải file: Báo cáo tài chính nắm 2020

Chi tiết ...

15 Tháng Bảy, 2020

Báo cáo tài chính giữa niên bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/06/2020 (Đã được soát xét)  

Chi tiết ...

7 Tháng Năm, 2020

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà tổ chức tổ chức trao quà cho người lao động

Ngày 30 tháng 5 năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã tổ chức chức trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm...

Chi tiết ...

7 Tháng Năm, 2020

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp trong vận hành hồ chứa Thác Bà mùa mưa lũ giữa Ban chỉ huy PCTT của Công ty

Ngày 23/5/2019, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã phối hợp với Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện Yên Bình và huyện Đoan Hùng tổ chức Hội...

Chi tiết ...

7 Tháng Năm, 2020

DANH MỤC Thủy Điện Bắc Hà

    VIDEO

    THƯ VIỆN ẢNH