Danh sách chốt cổ đông

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà xin thông báo

Chi tiết ...

24 Tháng Hai, 2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà xin thông báo

Chi tiết ...

19 Tháng Hai, 2021

Nghị Quyết

NGHỊ QUYẾT Về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Chi tiết ...

19 Tháng Hai, 2021

Báo cáo tài chính Quý IV 2020

Công ty cổ phần thủy điên Bắc Hà thực hiện báo cáo tài chính quý IV năm 2020

Chi tiết ...

18 Tháng Một, 2021

VIDEO

THƯ VIỆN ẢNH