Đăng Bởi : kimngoc Lúc : 27 Tháng Tám, 2021

Nhà máy thủy điện Bắc Hà

  Cổng ban quản lý     Ban quản lý Cổng vào nhà máy Nhà máy thủy điện Mùa lũ Đập thủy điện  

Đăng Bởi : kimngoc Lúc : 12 Tháng Tám, 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

Báo cáo tài chính giữa niên độ

Đăng Bởi : kimngoc Lúc : 26 Tháng Bảy, 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng đầu năm 2021

Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang dau năm 2021

Đăng Bởi : kimngoc Lúc : 20 Tháng Bảy, 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2021

Báo cáo tài chính quý II năm 2021-1

Đăng Bởi : kimngoc Lúc : 24 Tháng Năm, 2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông báo tuyển dụng phòng KTVT (T)

Đăng Bởi : kimngoc Lúc : 26 Tháng Tư, 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VỀ NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP HĐQT 22/04/2021

Công bố thông tin -Nghị quyết phiên Họp HĐQT ngày 22.4.2021-merged (1) (1)