THÔNG BÁO KÝ HƠP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được cổ...

Chi tiết ...

7 Tháng Năm, 2020

Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần thủy điện bắc hà chính thức bắt đầu hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số...

Chi tiết ...

7 Tháng Năm, 2020

Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết ...

7 Tháng Năm, 2020

DANH MỤC Tin Tức Nổi Bật

    VIDEO

    THƯ VIỆN ẢNH