Đăng Bởi : Huấn Trần Lúc : 20 Tháng Một, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Bao cao Tai chinh nam 2021

Đăng Bởi : Le Kien Lúc : 20 Tháng Mười Một, 2023

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 ( kèm mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản)

Thông báo về viêc chi trả cổ tức đợt 2-2022 gop

Đăng Bởi : Le Kien Lúc : 14 Tháng Mười Một, 2023

Lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022

Cong_bo_thong_tin_Lap_danh_sach_nguoi_so_huu_chung_khoan_de_thuc_hien_chi_tra_co_tuc_dot_2_nam_2022

Đăng Bởi : Le Kien Lúc : 14 Tháng Mười Một, 2023

Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty đợt 2 năm 2022

Cong_bo_thong_tin_tra_co_tuc_dot_2_nam_2022

Đăng Bởi : Le Kien Lúc : 19 Tháng Mười, 2023

Báo cáo tài chính quý III năm 2023

Cong_bo_thong_tin_BCTC_Quy_III_nam_2023

Đăng Bởi : Le Kien Lúc : 10 Tháng Mười, 2023

Thông báo chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 (Đính kèm giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản)

Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022

Đăng Bởi : Le Kien Lúc : 27 Tháng Chín, 2023

Thông báo tuyển dụng nhân viên phân xưởng sửa chữa năm 2023

Thông báo tuyển dụng nhân viên PXSC nam 2023