THÔNG BÁO KÝ HƠP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được cổ đông sáng lập thông qua ngày 28/01/2018 và điều lệ sửa đổi nội dung lần 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

 7 Tháng Năm, 2020    kimngoc
 

CÁC TIN KHÁC

VIDEO

THƯ VIỆN ẢNH