TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ NĂM 2020

560,000

Tổng sản lượng Ngày

KWH

3,920,000

Tổng sản lượng Tuần

KWH

15,680,000

Tổng sản lượng Tháng

KWH

156,800,004

Tổng sản lượng Quý

KWH

627,200,016

Tổng sản lượng Năm

KWH

550,000,000

Chỉ tiêu của Năm

KWH

Văn hóa thể thao

Thư viện ảnh

BỘ ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

Đối Tác