Quá trình thành lập Công ty Thủy điện Sơn La

1. Quá trình thành lập

– Ban Chuẩn bị sản xuất Nhà máy Thủy điện Sơn La trực thuộc Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La được thành lập theo Quyết định số 424/QĐ-EVN-HĐTV ngày 14/8/2006 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đây là tiền thân của Công ty Thủy điện Sơn La.

– Công ty Thủy điện Sơn La là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 69/QĐ-EVN ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Hội đồng thành viên EVN.

2.  Tên gọi:

– Tên đầy đủ: Công ty Thủy điện Sơn La – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

– Tên giao dịch: Công ty Thủy điện Sơn La

– Tên giao dịch quốc tế: Son La Hydro Power Company

– Tên viết tắt: EVNHPC SON LA

3. Liên hệ:

– Địa chỉ trụ sở chính: Số 56 đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

– Điện thoại: 0212.2240030

– Fax: 0212.3751106

– Website: http://sonlahpc.com.vn

4. Mô hình tổ chức:

Công ty Thủy điện Sơn La có 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 02 phân xưởng và 01 trung tâm, cụ thể:

– Ban lãnh đạo Công ty

+ Giám đốc Công ty: 01 người

+ Phó giám đốc Công ty: 02 người

+ Kế toán trưởng: 01 người

– Các phòng nghiệp vụ: 04 phòng

+ Phòng Hành chính và Lao động

+ Phòng Kế hoạch và Vật tư

+ Phòng Tài chính kế toán

+ Phòng Kỹ thuật và An toàn

– Các phân xưởng: 02 phân xưởng:

+ Phân xưởng Vận hành Sơn La

+ Phân xưởng Vận hành Lai Châu

– Trung tâm kiểm soát an toàn công trình trên bậc thang thủy điện sông Đà.

1. Quá trình thành lập

– Ban Chuẩn bị sản xuất Nhà máy Thủy điện Sơn La trực thuộc Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La được thành lập theo Quyết định số 424/QĐ-EVN-HĐTV ngày 14/8/2006 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đây là tiền thân của Công ty Thủy điện Sơn La.

– Công ty Thủy điện Sơn La là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 69/QĐ-EVN ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Hội đồng thành viên EVN.

2. Tên gọi:

– Tên đầy đủ: Công ty Thủy điện Sơn La – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

– Tên giao dịch: Công ty Thủy điện Sơn La

– Tên giao dịch quốc tế: Son La Hydro Power Company

– Tên viết tắt: EVNHPC SON LA

3. Liên hệ:

– Địa chỉ trụ sở chính: Số 56 đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

– Điện thoại: 0212.2240030

– Fax: 0212.3751106

– Website: http://sonlahpc.com.vn

4. Mô hình tổ chức:

Công ty Thủy điện Sơn La có 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 02 phân xưởng và 01 trung tâm, cụ thể:

– Ban lãnh đạo Công ty

+ Giám đốc Công ty: 01 người

+ Phó giám đốc Công ty: 02 người

+ Kế toán trưởng: 01 người

– Các phòng nghiệp vụ: 04 phòng

+ Phòng Hành chính và Lao động

+ Phòng Kế hoạch và Vật tư

+ Phòng Tài chính kế toán

+ Phòng Kỹ thuật và An toàn

– Các phân xưởng: 02 phân xưởng:

+ Phân xưởng Vận hành Sơn La

+ Phân xưởng Vận hành Lai Châu

– Trung tâm kiểm soát an toàn công trình trên bậc thang thủy điện sông Đà.

2. Tên gọi:

– Tên đầy đủ: Công ty Thủy điện Sơn La – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

– Tên giao dịch: Công ty Thủy điện Sơn La

– Tên giao dịch quốc tế: Son La Hydro Power Company

– Tên viết tắt: EVNHPC SON LA

3. Liên hệ:

– Địa chỉ trụ sở chính: Số 56 đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

– Điện thoại: 0212.2240030

– Fax: 0212.3751106

– Website: http://sonlahpc.com.vn

4. Mô hình tổ chức:

Công ty Thủy điện Sơn La có 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 02 phân xưởng và 01 trung tâm, cụ thể:

– Ban lãnh đạo Công ty

+ Giám đốc Công ty: 01 người

+ Phó giám đốc Công ty: 02 người

+ Kế toán trưởng: 01 người

– Các phòng nghiệp vụ: 04 phòng

+ Phòng Hành chính và Lao động

+ Phòng Kế hoạch và Vật tư

+ Phòng Tài chính kế toán

+ Phòng Kỹ thuật và An toàn

– Các phân xưởng: 02 phân xưởng:

+ Phân xưởng Vận hành Sơn La

+ Phân xưởng Vận hành Lai Châu

– Trung tâm kiểm soát an toàn công trình trên bậc thang thủy điện sông Đà.

1. Quá trình thành lập

– Ban Chuẩn bị sản xuất Nhà máy Thủy điện Sơn La trực thuộc Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La được thành lập theo Quyết định số 424/QĐ-EVN-HĐTV ngày 14/8/2006 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đây là tiền thân của Công ty Thủy điện Sơn La.

– Công ty Thủy điện Sơn La là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 69/QĐ-EVN ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Hội đồng thành viên EVN.