FC – Nhà máy thủy điện Bắc Hà “Vô địch giải bóng đá Sông Chảy Cup năm 2024”

FC – Nhà máy thủy điện Bắc Hà “Vô địch giải bóng đá Sông Chảy Cup năm 2024”