GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

1.     Tên Công ty
o    Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà.
o    Tên tiếng Anh: Bac Ha Hydropower Joint Stock Company.
o    Tên giao dịch: Công ty thủy điện Bắc Hà
o    Tên viết tắt: BHHC
2.     Trụ sở đăng ký của Công ty là:
o    Địa chỉ: thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
o    Điện thoại: 020.6294668
o    Fax: 020.6268606
o    E-mail: thuydienbachajsc@gmail.com
o    Website: www.thuydienbacha.vn
3.   Người đại diện theo pháp luật của Công ty là: Tổng giám đốc.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC