Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà tập trung cho đợt bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2024

Mục tiêu của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đặt ra là quyết tâm hoàn thành khối lượng bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2024, đảm bảo an toàn, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, vượt tiến độ kế hoạch, sớm đưa các tổ máy trở lại vận hành phát điện.

Sát cánh cùng phân xưởng sửa chữa công ty đã tập trung tối đa nguồn nhân lực của các phòng, phân xường để phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ hệ thống thiết bị nhà máy.

Theo kế hoạch, tổ máy H2 bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ từ ngày 26/02/2024 đến ngày 10/03/2024 kết thúc, tổ máy H1 từ ngày 11/03/2024 đến ngày 24/03/2024. Hiện tại tổ máy H2 đã đang được triển khai thực hiện các đầu mục công việc bảo dưỡng đúng theo tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn. Để đảm bảo an toàn, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả cho đợt bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, ngay từ đầu năm 2024, Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã xây dựng sơ đồ nhân sự, lên kế hoạch chi tiết điều phối nguồn nhân sự sửa chữa đặc biệt là lực lượng chủ chốt tại Phân xưởng sửa chữa.

Công tác chuẩn bị vật tư, công cụ dụng cụ, gia công thiết bị thay thế cũng là một trong những yếu tố then chốt, có tác động trực tiếp đến chất lượng và tiến độ. Lãnh đạo Công ty chỉ đạo các Phân xưởng sửa chữa phối hợp với Phòng Vật tư  thiết bị thực hiện rà soát tiến độ giao hàng, chủ động tìm giải pháp đáp ứng mua sắm, gia công vật tư, thiết bị thay thế, dự phòng sử dụng trong kỳ bảo dưỡng, sửa chữa để không ảnh hưởng đến tiến độ.

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2024 đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiến độ, chất lượng. Việc chủ động các nguồn lực nhằm đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả tiếp tục khẳng định tính chuyên nghiệp của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    NHẬN THÔNG TIN QUA EMAIL