Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà năm 2024

Ngày 16/04/2023, tại Hà Nội, Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC) – Mã chứng khoán (BHA) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Trong chương trình làm việc, ĐHĐCĐ đã nghe và thông qua: Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về tình hình SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. Trình ĐHĐCĐ thông qua các Tờ trình: báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT và BKS; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Tất cả các Tờ trình đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết cao.

Năm 2023 là năm thành công đối với BHHC. Trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động chính trị – kinh tế, đặc biệt các tác nhân bất lợi gắn với đặc thù của ngành đã tác động trực tiếp đến SXKD như: giá điện thị trường biến động, ảnh hưởng hiện tượng El Nino thời tiết cực đoan,…Trước những khó khăn và thách thức đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã tận dụng tốt các thuận lợi khách quan, sản xuất an toàn, vượt kế hoạch về lợi nhận đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

Năm 2024, tình hình có nhiều thách thức cho ngành điện nói chung và BHHC nói riêng khi giá điện thị trường luôn biến động khó dự đoán, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino kéo dài khiến lưu lượng nước về hồ thấp,…Những khó khăn trên sẽ tác động trực tiếp đến kết quả SXKD năm 2024 và có thể dẫn đến mất cân đối dòng tiền…

Trong tình hình đó, BHHC đặt kế hoạch SXKD năm 2024 với sản lượng 303.445.000 kWh, lợi nhuân sau thuế là 62.923.122.491 tỷ đồng, chia cổ tức 10% là mức khá cao so với những năm trước. Đây là các chỉ tiêu đầy thách thức, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của Ban điều hành để hoàn thành.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ, nhiều cổ đông đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi trong năm 2022 BHHC đã thực hiện chi trả cổ tức 7%, năm 2023 chi trả cổ tức là 9% đã thực hiện tạm ứng đợt 1, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 là 10%. Từ những kết quả tích cực trong hoạt động SXKD từ đó mang lại nhiều quyền lợi, lợi nhuận cho nhà đầu tư. Các cổ đông kỳ vọng, tin tưởng Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty sẽ tiếp tục hoạt động ổn định, hiệu quả và phát triển trong thời gian tới.

Các ý kiến của Quý cổ đông trong phiên họp tập trung liên quan đến: phần trăm chia cổ tức, phân phối dòng tiền lợi nhuận, kế hoạch SXKD năm 2024 và các nội dung khác cũng đều đã được đoàn Chủ tọa ghi nhận, phản hồi, làm rõ. Qua phần thảo luận, đoàn Chủ tọa đã trả lời và làm hài lòng tất cả các câu hỏi của Quý cổ đông đưa ra.

Kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty đã đề ra kế hoạch phát tiển công ty sắp tới:  tập trung quản lý chi phí, giảm chi phí, tăng lợi nhuận, tiếp tục chăm sóc tốt đời sống người lao động để công ty tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Nghị quyết và biên bản phiên họp đã được BHHC công bố theo quy định của pháp luật./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    NHẬN THÔNG TIN QUA EMAIL