Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC) phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC) phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Ngày 4/5/2023, BHHC tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024. Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 được BHHC phát động với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” nhằm kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho CBCNV.

Ông Vũ Thành Luân Phó phòng TCHC đọc toàn văn lễ phát động

Ông Nguyễn Văn Tình Phó Tổng Giám Đốc công ty phát biểu chỉ đạo, phân giao nhiệm vụ

Trước tháng 5/2024, BHHC đã lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ các Phòng, Phân xưởng trong Công ty tích cực triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024. Trong kế hoạch Tháng hành động về ATVSLĐ, Công ty tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị như sau:

Một là: Tất cả các phòng, phân xưởng Ra quân tổng vệ sinh sạch sẽ phòng làm việc dãy nhà điều hành, các khuôn viên, khu vực xung quanh các tổ sản xuất và các máy móc, thiết bị, dụng cụ.

Hai là: Phòng Tổ chức hành chính phối hợp Phân xưởng sửa chữa tổ chức phun thuốc diệt ruồi, muỗi cho các bếp ăn tập thể, các khu vực làm việc.

Ba là: Công đoàn phối hợp các phòng, phân xưởng tổ chức phát động “Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân” năm 2024 theo kế hoạch; Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác An toàn vệ sinh Lao động cho CBCNV; Tổ chức thực hiện tuyên truyền việc chấp hành pháp luật về giao thông khi tham gia giao thông đối với toàn thể CBCNV trong Công ty.

Bốn là: Phân xưởng vận hành phối hợp Phân xưởng sửa chữa rà soát, ban hành các chức danh và phạm vi thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác, đăng ký công tác, phiếu thao tác; Tổ chức rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung, các quy trình, quy định, biện pháp làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ tại các phòng, phân xưởng và rà soát, đánh giá rủi ro về an toàn đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ…

Thông qua các hoạt động trong Tháng hành động về ATVSLĐ, CBCNV trong Công ty được nâng cao nhận thức, tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ – PCCC và CNCH thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các hoạt động này cũng nhằm thúc đẩy công tác phối hợp giữa công đoàn và người sử dụng lao động trong việc triển khai các chương trình, hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm cải thiện điều kiện lao động, phát động thi đua, đẩy mạnh phong trào tập thể làm công tác ATVSLĐ, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Một số hình ảnh về lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024:

Các hoạt động triển khai theo kế hoạch

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    NHẬN THÔNG TIN QUA EMAIL