Công bố thông tin danh sách những người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 19 tháng 2 năm 2024, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Bắc Hà lập danh sách những người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Cong_bo_thong_tin19.02.2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    NHẬN THÔNG TIN QUA EMAIL